10 Lines About Odisha in Odia Language

10 Lines About Odisha in Odia Language

10 lines about odisha in odia language, essay on odisha, 10 lines essay about odisha in odia.

1. Purba bharatare abasthit ek rajya heuchi odisha .

2. Eha kshetra dwara astam brihattam bharatiya rajya .

3. Eha april 1, 1936 ray sthapit hoithila .

୪. Odishar wt jilla rahichhi abong odia heuchi odishar matribhasha .

5. Pravu jagannath mandir, puri bharatar anyatam chardham .

 

6. Bande utkal janani am rajyare amar deshavakti kavita .

10 lines about odisha in odia language

Read Also:

7. Mahanadi heuchi odishar sarbabrihat nadi .

8. Odishare rathatra, durga puja, nua khai ityadi anek parba palan karayaaye .

9. Chilka abong ansupa duiti hrad . yaha odishare machar bhandar .

10. Mo rajya khanij jangal abong nadire samriddha .

11. Konarkar surya mandir heuchi bharatar prasiddha smarki madhyaru gotiye .

12. Odishi nritya heuchi odishar ek shastriya nritya . mun mo rajya odisha pain garbit .

Leave a Comment