10 Lines About Tiger in Tamil

10 Lines About Tiger in Tamil, some lines about tiger in tamil, புலி பற்றி சில வரிகள் தமிழ், புலி பற்றி சில வரிகள் in english, புலி வகைகள் in tamil, தேசிய விலங்கு புலி பற்றிய தகவல்கள்.

  1. பூனை இனத்தின் மிகப்பெரிய விலங்கு புலி.
  2. இது ஒரு மாமிச விலங்கு
  3. இது காடுகளில் காணப்படுகிறது
  4. புலி இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு
  5. புலியின் உறுமல் சத்தம் வெகுதூரம் கேட்கும்
  6. இந்த விலங்கு மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது
  7. புலிகள் தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 29 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது
  8. இதன் வயது 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை
  9. அதன் உடலில் கருப்பு கோடுகள் உள்ளன
  10. இதன் எடை 300 கிலோ வரை இருக்கும்

Related Content