Ahe Dayamaya Biswa Bihari Lyrics

Ahe Dayamaya Biswa Bihari Lyrics, ahe dayamaya biswa bihari odia prarthana lyrics, ahe dayamaya biswa bihari odia song download, ahe dayamaya biswa bihari prayer mp3 download, ahe dayamaya biswa bihari lyrics Odia prarthana.

Ahe Dayamaya Biswa Bihari Lyrics, Ahe Dayamaya Biswa Bihari

Ahe Dayamaya Biswa Bihari Lyrics

Ahe Dayamaya Biswa Bihari

Ghena Daya Bahi Mora Guhari

Jala Stala Bana Giri Aakasha

Tumbha Lila Sabuthare Prakasa

Tumbhe Subha Buddhi Para Sikha.a

Tumbhe Bhala Bata Para Dekhao.
Mora Kama Ku Kara.A Sarasa

Mora Mukhe Dia Chira Harasa

Mote Khala Alaska Nikate

Nia Nahin Sukhe Aba Sankate

Dukhi Araskhita Seba Karane

Bala Dia Mora Kara Charane

Sata Kahaiba Ku Kian Daribi

Sata Kahi Pacche Male Maribi

Mote Etiki Sikha Sainhe

Mora Dhana Jana Loda Nahin He.

Realated Article

Odia prathana pdf download, odia prarthana lyrics, odia prabachan charan ramdas, odia prarthana channel. All odia song lyrics in english language.

Leave a Comment