Ama Odia Katha Devi Maa nkara Avatara | Best Odia kahani

Ama Odia Katha Devi Maa nkara Avatara

Ama odia katha Dasahara medha sabu bhasani pain prastuti chali thae. Tathapi bhina sthanare loka gahali lagithae medha gudika nikatare. Dhupa, jhuna, gugulara sugandhare mahaki uthuthae mrunmayi debinkara asthana. Municipalty tala saahi medhare madhya kichi kichi loka asuthanti. Padhantu sampurna odia katha chitra.

Ama Odia Katha Image
Ama Odia Katha Image

Hathat rabi pati kari uthila. Darkar padila belaku kehi kuade nathibe. Mun jaane paraa, shalankara tankie chatideithibe pataku. Kana naa sabu karidebe. Mamalatkari karibaku kahideba.

Hmm jadi asibuni thik achi mana karide. Ajathare tate chahin rahibara abashyakata kana achi? Shh yenkara bina swarthare khatibaku kieba asuchi? Kama ggudika jatha sighra saribaku padibana. “odia katha image”

Atikare jhuna paain samagri sajadi baku heba. Jhuna, gokula, dhupa packet kurakhila rabi. Bhoga raaga samagri ityadi jaha balaka thila sesabu saunta saunti kari rakhuthae. Sutuli khande pendal pacha tambu pakharu taani anuthiba bele, hathat kahara goda duitira kichi ansha dekhibaku paai buligala sepataku. Achambita hoi akhi duiti osaria hoigala. Yeh kana dekhuchi se?

Hata goda bandha hoi padichi jhiati? Muhanre paati bandha hoichi. Kehi hathat jani paribeni boli puruna decoration kanaa dhaanki deichi. Ohhki bhisana sadajantra. Kintu kie? Kie emiti kanda karithai paare? {odia katha o natha}

Kichi jana paduni. Bahuta chinta karikari rabi gote jojana tiari kala mana bhitare. Jay maa durga, jay maa durga. Jay mahisasura mardini durgankara jay. Dhwanire chaturdiga uchuli paduthae.

Read:  Odia gapa lyrics shunya hasta

Gaadi upare maa durga nkara bisala mrunmaya mrurtu samukhare aau eka debi murti. Durgankara manabiya pratikruti pari dekha jauthae. Tankara gotie hastara trishula bidha karithae tale padithiba mahisasura bakhyaku ebam dhara dhara hoi bohi jauthiba rakta pramana deuthae shakti mayinka parakramaku. Sateba aji manushyara anyaya, adharma, atyachara sabuku damana kariba pain swayam maa manaba sharirare atma prakasha karichanti.

Odia Katha Image

Gaadi aagare birata shobha jatrare samil aneka loka. Bisesa kari juba bargara ggote dala sangita paribesana karuthiba dj jantra samukhare udanda nrutya karibare byasta. Jeun nrutyare bhakti badalare kebala hindi gitara ucha jantrika swara sangita badyara taletale unmata hoi nachiba.

Hata goda halei chatipiti hoi mundaku epata sepata kari agapacha halei kimbuta kimakara rupe nacha aau taasahita patiru baharu thiba madara utkata gandhare jie jahara dhunre byasta. Kaunasi aadaku lakhya nahin kahara. Semananka byastatara balayare bahare kichi ghatu thaau paare taha semanankara ajana.

Khairaa nadi pahancchila. Gadi atakila. Bhasni pain kie jane ucha swarare pati kala – e baina aa aa. Daakidere ruhia, luna, gagana emane sighra asantu.

Odia Katha o kahani : Gadi uparaku uthigale ketejana. Mrunmayi murti mananku goti goti kari ohlaai debi saha jibanta mananku madhya ohlai dei paani bhitaraku gotigoti kari nei bhasai baku lagile. Rakta mansara mahisasuraku jeun uijana teku thile semananka hata raktare bhiji jauthila madhya semane chaai aluara khelare madirara prabhabare jani paru nathantiki semane kahaku dharichanti.

Semananku aadau jana padu nathilaje mrunmayi debinka sthanare jane rakta mansa dhaari manabiku ddhari ohlaai debaku jauchanti. Panire bisarjana dei semane feri asile. Thik sei samayare pani bhitaru hin kehi jane sei jibanta debiku panirru chani nela.

Also Read : Tora mora prema kahani

Jay jay jay maa durga durgati nashini, shumbha ishumbha bidhwansini, mahisasura mardini ma nkara jay ebam ghanta kalatala dhwanire prakampita heuthae bisarjana sthali. Paniru chaani nei sange sange sastaama kari gharaku neigala lokati.

Nadire buda mari feriba bele chaina kahuthae be janicha aji kahaku gote sabaku bhaseiba pari laggila. Hmm thik katha tie kahilu eka. Matebi gote kemiti kemiti basuthae mahila nabina.

AAre ajjita kaain bauriku dekhibakupailini. Kuade galaki aau? Sei dina dipahare asithila mopakhaku. Jaichi je kaichi mohana kahila.

Mohana kathare chaina au nabina duhen ascharjya hele. Bauriku semane madhya aji dekhibaku pai nahanti. Kathata tike adua laguthila semananku. Karana bauri bhalia pila puni bhasani jatrare upasthita rahibani! Bada ascharjyara katha.

Chalilu jiba tike taara ghara aade kahiba naba. Dekhiba kaali. Aaji aau jibaku kuade icha heuni. Mohana utarare sabien chup rahile ebam jejhaa ghara muhan hele.

New odia katha chitra gita

Debiku gharaku nei anithiba rabi taaku sastama karai atisighra nei tanka ghare chadi dei asithae. Emiti tadita begare ghatanati ghati jibaku debi nijaku nije biswasa kari paru nathae. Bauri debiku ekachatia prema kari bifala heba pare ati bhayankara bhaabe raagi jaithila. Aneka dhamaka chamaka deba saha apaharana karineba boli madhya kahithila. Aagaku durga puja asuchi aau seithire setaa ijataku matire misei deba boli kahithila. (Asuchi bahut sighra new odia katha chitra gita.)

Sataku sata durga puja astami dina puja kari feriba batare bauri taaku dasahara pare bhasani dina kehi rakhya kari paribeni kahi dhamaka deithila. Aau seidina thaaru se luchiluchi rahuthila kintu dashahara dina sana bhaiku khoju thiba samayare hathat kehi jane tamuhan dhanki sepataku taani neithila.

Odia Love Story Guitar Niara Prashna

Chitkara karibaku chahin madhya sekari pari nathila. Medha pakhare taku sei decoration kapada gudai jemiti kehi kichi jani naparibe semiti rakhi deithila. Tike petare mada pakei asi taaku mana bhari upabhoga kari panire basei debara jojana kari chali jaithilase.

Rabi hatare debi padila pare setaku maa jagat janani durgankara trishula dei jetebele bauri ta ijata saha khelibaku arambha kariba thik setiki bele sei muhurtara sadupa joga paribaku gode upadesha dei kichi asubidha hebara sambhabana naahin kahi chalijae.

Senari srushtimayi, srushti kariba jahara dharma sebaa kemiti dhwansa kariba? Kintu para muhurtare aganita rakhyasanku nidhana kari srusti banchaiba katha smarana kari nirabi jaaese. Bauribi thik semiti eka rakhyasa. Taara nidhana abashyaka. Aneka jhianka saha khela kheli thibara khabara achi taapakhare. Ajise nije madhya taara lolupa drushtira shikara hoichi. {Jadi apana odia katha chitra gita bisayare post chahanti tebe comment karantu}

Tenu taaku shakti mayi hebaku padiba. Taara ei ghrunya karjya paain taaku samuchita sikhya paibaku padiba. Taaku debi heba paain padiba. Nijaku anabruta kari rakhyasa nidhana karibaku padiba.

Ya devi sarbavutesu shakti rupena samsthita

namostasei namostasei namostasei namo namah.

Hemaa tume mate shakti dia, mun jemiti ei naradhamatiku sanhara karri pare. Tume bara diama. Ashirvad kara.

Ama Odia Katha

Hata jodi namana mudrare barabhaya prapta hebaku kara prasarana purbaka thia hoithae debi. Namami namami tumaku sarbota bhabe namami maa antarmanare kahuthaese. Manka ashisa pradayini hastaru shukhila phulatie aasi padijae debira hatare akhi duiti dapadapa hoi jali uthiba pari lage debiku. Taapare kintu aau klichi chinta kari nahin debi.

Bauri asibaku pratikhya karese, aau asiba pare mana mohini katha kahi bhulai die debi. Debiku anabruta kari tara jaubanaku khinbhin kari debaku udyata hebaku jauthiba samayare kaushala kari mrunmayi murti gudika pakhaku chali jae debi. Pachepache bauri mata hati pari dhali dhali chaale. Mrnmayi murti gudiku truck uparaku neba paain pendal talaku ohlai diajaithae,

Seithi bauri taaku alingana karibaku udyata huante, luchai rakhithiba trishulare tara hrudayaku bidha kare debi. Kichi samya pain chatapata hoi nirabi jaae bauri. Odia katha chitra kahani apanan padhu achanti. Akhi palakare ketebeleje sabukichi natya rupantarare parinata hoijai thaae sekatha hrrudbodha kalabe;e debi nijaku jari laga shadhire sajei hoi thik maa durganka pari mahisamardini bhali thia hoijai thaae karana setebelaku kichi lokamane sepataku asuthibara o paati karuthibara suchana miletaaku.

Padhantu – Odia love story read online

Mada nishare semane taakuo bauriku murti bhabi teki nei jauthanti truck uparaku ebam debi setebele nijaku kebala debi bolihin bhabu thae. Sei debitwa tikaka taaku parinata karideba puni niskalanka debire. Karibaku padiba dusta dalana, papiku sanhara karibaku hin padiba ejagatare. Devi rupare abatirna hebaku padiba emiti paristhitire, jetebele rakta pipasu danabare parinata hue ei manisa, setebele kahaku na kahaku abatirna hebaku hue debi rupare. Ajira odia katha devi manka avatar kipari lagila amamku commentre janantu.

Leave a Comment

  • Slot Server | Slot Jackpot
  • https://www.autodrivecanada.com/togelonline
  • https://hmmember.com/
  • linkusdt 100000% linkusdt Buy linkusdt ATH 10$
  • https://concordbarandgrill.com/10-situs-poker-online-terpercaya
  • https://pg-slot-vip.mandala.biakkab.go.id/