Chhota Pilanka Gapa || Odia Pilanka Gapa Text

Chhota pilanka gapa kaau o koili katha ajira odia stories bibhagare ame anichu. Assaa karuchu apananku ehi odia gapa text bahut bhala lagiba. Piladine ame mane sabien kaau o koilira anda katha sunithiba thiak sehi odia pilanka gapa aji apana online read kari paribe. Tebe chalantu arambha kariba prarambha tharu.

Chhota Pilanka Gapa || Odia Pilanka Gapa Tex || chhota pilanka gapa || odia gapa text read online || odia sisu gapa pdf || odia stories for kids || odia pilanka gapa,
Chhota Pilanka Gapa

Chhota Pilanka Gapa Kaau o koili katha

Aneka barsa prbe jungle bhitare samaste ghara kari rahuthile. Samasta pashu pakhi mananka bhitare utama bujha mana thila. Ebam jungle bhitare kete gudie niyama kaanun thila. Jahaku samasta pasu pakhi maani chalibaku badhya. Sehi niyama gudika ete sahaja o sarala thila je kaunasi pashu pakhi mananka bhitare kalaha sutrapata heu nathila.

Karana sehi aadat kaaida semananka sapakhyare thila. Prati rabibar dina jungle bhitare sabhaa base. Sethaare samaste aasi ekatrita huanti. Ebam nija nija katha gudiku bakhananti.

Atyanta jhankaalia gacha madhyare paripurna thiba jungleti baahaaru ete bhayankara disu thilaje kaunasi manaba sehi jungle bhitaraku prabesha karibaku chaahun nathile. karana dinare surjya kirana madhya sehi jungle bhitare prabesha kari aaru nathila.

Read : Odia bhuta gapa

Chhota pilanka gapa kahani bhandara. Odia gapa text read online. Pilanka gapa odia stories for kids.

Tebe baahaaru aneka gudie mankada aasi sehi jungle bhitare prabesha karigale. Ebam sethakara pakhi mananku atyanta nisthura nirjyatana debaku lagile. Pakhi mane bichara nirbala jiba. Enu semane kahara kaunasi anistha chinta kari parile nahin. Enu semane badhya hoi asamayare sabha dakaile.

Sehi sabhare samaste aasi upasthita hele. Sehi mankada mananku madhya dakaa gala. Ebam semananka thikana pachara gala. Semane nijara thikana dele. Ebam kahile ame jeun purba junglere rahu thilu sethare khadyara ghora abhaba dekha gala.

Odia pilanka gapa, odia stories for kids, kaau o koili katha o kahani. New odia chhota pilanka gapa o kahani samuha.

Enu ame mane ehi jungle abhi mujkhe jatra arambha kalu. Bagha sethare sabuthu beshi balaban thae. Enu se pacharila jadi tame ethaku asila tebe ethare rahu thiba jiba mananku hairana kala kahinki?

Enu samasta pakhi mananka nirdesha anusare semananku upajukta danda milila ebam semananku sethare rahiba pain dia gala. Mankada maane junglera jeun ilakare rahu thile sehi bata dei prati dina gotie kaau jiba aasibaa karu thila.

Read; Nagaloka pratyagata

Kaauti nija swami saha banara gotie konare rahuthila. Mankada mane prakrutika kautuhala priya swabhabara. Enu semane kaauku basei sabu katha bujhile.

Ebam jani baku paaileje kaau dampatinkara aneka dina dhari bibaha hoithile sudha semanakara kaunasi santana santati nahanti. Enu kaau gotie baanjha ate.

Odia Pilanka Gapa Text

Kaaura bandhyaa dosha karanaru markata maane kaautiku pratidina aneka katha kahile. Jadwara kaau dampati duhen setharu aneka duraku banara anya gote bhagaku chali gale.

Hele kichi dina pare maai kaauti jidi kala tara gote chua darakar. purusa kaau bichara kariba baa kana? Chua deba heuchi iswaranka hatara katha.

Eha kaunasi jibara hatara katha nuhen. Enu se ethire kichi kari pariba nahin boli kahila. Hele maai kaauti nijara jidire atala rahila. Emtik khaiba piba banda kari dela. Jadwara purusa kaautiku tara samnare nata mastaka heba pain badhya hoi gala.

Download: Panchatantra story in odia pdf

Tebe maai kaau kahila dekha sabu pakhi mananka bhitare kaau o koili mananku kehi bisesa chihni parantini. Enu tame kaunasi koilira anda nei asa. Purusa kaau seia karila. Dina sara jungle bhitare buli buli lnajar rakhila.

Buli buli dina adhare taku gotie basa milila. Jeunthi gotie sapa tie korada bhitare rahu thila. Se sehi koradaru uparaku chadhu thila. Eha dekhi kaau tira manare khub kasta hela. Karana korada upare thiba basaa tire rahi thila gotie koilira anda.

Koili anda tiku sarpa khaideba, eha bhabi tatkhyanat udi udi anda tiku dhari pakhare thiba nija basa aadaku neigala. Ebam nija basare maai kaau pakhare anda tiku thoi dei, jungle sara bulibaku lagila.{odia gapa text read online}

Chhota pilanka gapa:- Dekhila gotie sthanare bhangi jaithiba anda padichi. Enu se turanta nija thanta ebam panjhare anda khola gudiku dhari aani koilira basa upare rakhi dela.

Read: Odia kabita pdf

Jadwara koiliku lagibaje sarpa taa chuara anda khai deichi boli. Ebam nija ghara abhimukhe chali asila. Thia gotie dina pare jungle sabha daka hela. Kau janigalaje ehi sabha nischaya koili hin dakei thiba. Enu se nischinta hoi nija patniku basare rahiba pain nirdesa dei chali gala. Sabhare samaste upasthita hele.

Koili khub jore tanti phatei kandi kandi nija dukha katha janeila. Koiliti kahila se khadya anibaku jaithiba bele kaunasi eka sarpa aasi tara anda khai deichi. Jebe se ferila dekhila taari gacha koradare gotie sarpa rahuchi. Aau tara sandehaje sehi sarpa hin khaichi. Enu sarpatiku jungle sabhara likhita namare thiba kathora dandare dandita karajau.

Ekatha suni junglera mahabala bagha turanta sarpatiku dakaile. Ebam tara samasta ghatanara tadarakha karile. Sarpati kahila hajur mun koilira anda khai nahin. Epariki mora dui dina helani jwara hoi thibaru mun mora koradaru bahari nahin ebam khadya khai nahin. Dui dina helani mun bhokare rahichi. Chhota pilanka gapa o odia gapa text read online. Ekatha shuni kehi hele taara kathaku biswasa kaleni. Hele bilua heuchi bada chatura.

New odia sisu gapa pdf download

Bilua sehi junglera maha mantri. Enu bagha taaku pacha rila. Bilua baa siaala nijara kichi prashna pacharila. jahara utara suniba pare bilua kahila hajur sarpa satya kahuchi. Se anda khai nahin.

Biluara katha suni samaste niraba rahile. Hele koili kaandu thaae. Bilua koiliku kahila bhauni tume kandani. Tumaku katha deuchi nyaya nischaya miliba.

Sethare upasthita thiba samasta pashu pakhinka aadaku chahinla. Ebam kaauku pacharila tumara dharma patni kahanti? Kaau pratyutara delaje se ebe ebe anda deichanti. Enu tankara ethaku asiba sambhaba helani.

Ekatha bilua manaku tike khatkila. karana bilua sameta smasta banabasi jananije kaau patni bandhya rogare pidita. Ekatha bhalu baidya madhya aagaru kahi sari chanti.

{Odia pilanka gapa, chhota pilanka gapa, odia gapa text read online. Odia sisu gapa pdf, odis short stories padhiba pain amara dark odisha blogspot daily visit karantu. Ethare upalabdha rahichi chhota pilanka gapa.}

Hele hueta iswarankara kaunasi bisesa krupa labha kari kaau anda dei thai paare, enu ekathaku nei se ete chintita nahoi sabhaku kahila. Ajira sabha ehithare samaspta kara gala, {Chhota pilanka gapa} Tadarakha kara jiba pare doshiku nischaya koili samukhaku ame anibu. Ebam koilira kahiba anusare kathora danda bidhanare dandita karribu.

Koili madhya ehi kathare mahanmantinka kathaku bharasa kari nija batare chali gala. Sabharu feriba pare maai kaau purusa kaauku pacharila aji sabha kan pain daka hoi thila? Chhota pilanka gapa Sabhare hoithba samasta brutanta se kahigala. Ebam bilua kipari tara upare sandeha kari taku tara patni katha pacharila sekatha madhya kahila.

Duhinka kathopa kathana pare duhen atyanta satarka hoigale. Ebam setharu semane aneka duraku chali jibaku chahinle. Hele sesabu pain gotie basa jogada kariba nihati abasyaka thila.

Odia pilanka gapa o gita pdf

Enu purusa kauti anuatra sthana paribhramana kari baku lagila. Aneka sthana paridarshana kariba pare gotie parbata pahare thiba bhala upajukta sthana basa bandhiba pain paaigala. Enu se prana pane chesta kari 3 dina madhyare basatie bandhi dela.

Hele seiki bela andaru chua phuti gala. Jebe purusa kaau gharaku ferila nija patni pakhaku setebele dekhilaje andaru chua fui sarichi. Enu se tatkhayanat nija dharma patniku nei nua basa aadaku agrasara hela.

Kichi dina pare samaya atibahita hela. Samayara atikrama saha chuati krame bada hebaku lagila. Heje tara dena lagi gla, ebam se udibaku lagila bishala akasara mukta swadhinataku nija denare saunti nela. Ebam ud udi sehi jugle adaku chaligala.

Aneka samaya pare se dekhila nija prakruta jananiku. Se jani parilaje ei heu chanti tara prakruta janani. karana pakhi mananka bhitare  nijaku chihni bara shakti thae. Jemiti se chihnila (chhota pilanka gapa pdf) sange sange tara anda choiri ebam kaau dwara lalana palana brutanta gaai gala.

Ekatha dekhi junglere gotie sabha daka hela. Ebam dui kaaunku upajukta danda bidhana karagala. mahamantri danda bidhana sunei kahile ajitharu tume ei jungle chadi bahara raijaku jai pariba nai.

New chhota pilanka gapa pdf download

Aji tharu tume mane koilira andaku nei paliba poshiba. Ebam jebe koili bada hoi jiba setebele koili nija swa gruhaku feri asiba. Sehi dina tharu aji parjyanta koilira anda kaau dekha suna kare.

Ajira ehi chhota pilanka gapa kemiti lagila amaku comment karantu. Ehipari nua nua odia sisu gapa padhiba pain dark odisha blogspotku daily visit karantu.

Karana ethare ame odia sisu gapa pdf upload karithau. Odia pilanka gapa apananku atyanta ananda pradana kariba saha upajukta naitika sikhya debare apananka chuaku sahayaka madhya heba. Dhanyabada.

Leave a Comment