Guni Garedi Mantra Odia | Secret Odia Guni Garedi Gupta Mantra

Guni Garedi Mantra Odia

Guni Garedi Mantra Odia, oriya mantra tantra book, odia guni garedi mantra pdf, odia gunia mantra, odia guni garedi gupta mantra pdf. Odia guni bidya, devganiya laxmi puran odia, odia mohini mantra, odia jhadana mantra, odia jhada phunka mantra.

Guni Garedi Mantra Odia

Guni garedi aneka purbaru rahi asichi. Ghare chora pashu kimba kaunasi loka ku sarpa danshu ame sarba prathame gunia manaka sahajya lodi thau. Bastabare tantra jagata heuchi atyanta rasahya maya. Karana ethi bhayalu loka mananka pain sthana nahin.

Tantrara utpati hoithiba mahadev nka dwara. Karana shiva tatwa heuchi srestha tatwa. Ehi shiba tantra dwara manaba mukti labha kaithae.

Janma mrutyu chakraru mukti labha nimita parameswara shiba tantrara rachana karithile. Pare ehi bidya shandilya, sankarshana, markandeya prabhruti rushi mananka pakhaku jaithila.

Related Content

Leave a Comment