Jaubana Sagararu Lyrics In Odia

Jaubana Sagararu Lyrics In Odia

Jaubana sagararu lyrics, jaubana sagararu odia mp3 song download, jaubana sagararu samuka lyrics, jaubana sagararu odia song lyrics, jaubana sagararu lyrics in odia.

Jaubana saagararu
Samukaa te khoju thili
jaubana””saagararu
Samukaa te khoju thili
Mun uu uu uu uu
To pari
Moti te
saathi te
paai gali.
Jaubana saagararu
Samukaa te khojuthili
Jaubana sagararu
Samukaa te khojuthili

Hrudayara kagajare

Chhabi tiye aannku thili
Ho o oo ooo oo

Hrudayara kagajare chhabitiye anku thili
Senehara tuli dhari, rakatara ranga deli
Muu.
To pari.
Deha te.
Muha te
Aanki deli
Jaubana sagararu
Samukaa te khojuthili
Jaubana sagararu
Samukaa te khoju thili

Phagunara pruthibire

Kapata mu, Uduthili-uduthili
Ho..phagunara pruthibire
Kapata mu udu thili
Dena jhhadi udi baku
kapati te khoju thili
Muu
to pari
Pakhi te
Sakhi te baachi neli
Jaubana sagararu
Samukaa te khoju thili
Jaubana sagararu
Samukaa te khoju thili
Muu uu uu uu u
To pari
Moti te
Sathi te pai gali
Jaubana sagararu
Samukaa te khoju thili

Read Related Content

Leave a Comment