ADVERTISEMENT

Latest Love Story in Odia 2021| Paunsa Talara Nia | Odia Love Story

ADVERTISEMENT

Love Story in Odia

Love story in odia, love story in odia pdf, odia love story read online, odia love story guitar, real love story odia pdf download.

ADVERTISEMENT

Love Story in Odia, Love Story in Odia Pdf Download, Odia Love Story

ADVERTISEMENT

Read Related Story:

ADVERTISEMENT

Paunsha Talara Nia: Odia Love Story

Karpura udijaichi, kintu kana padi rahichi. Ei jemiti brahmapur. Purbara reshami sahara saha aji nua naa jodi hoi jaichi jaha aparadhi prabana sahara. Paunsa. hmm.hmm.paunsha… Agnira sesa santaka. Prema asafala sthitiku jiba samayare kuhuluthae paunsa talara nia pari. Ashara samanya kirana pariprakasare puni paunsa talara nian¬† banijae daha daha agni sikha.

Binoda o banita bhitare samanya bujhamanara abhaba hetu aji palati jaichi paunsa talara nia. Binodara jukti ajikali chua, bibaha nischita, premara maja ta neiche Saririka samparkare apati kahinki bannitara? Banitara jukti narira sabukichi ijata tikaka. Jete adhunika o sahari hele sudha saririka samparkaku sahajare grahana kari paru nathila banita.

Book Name: Paunsa Talara Nia
File Type: Pdf
Book Category: Ebook
Download: Click

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Leave a Comment

ADVERTISEMENT