Mahasati Sabitri Brata Katha Odia Pdf full 2021

Sabitri Brata Katha Odia Pdf

Sabitri brata 2021, sabitri brata katha, sabitri brata book, sabitri brata odia 2021, sabitri brata katha odia, sabitri brata puja vidhi. sabitri brata katha odia pdf, sabitri brata katha odia pdf download. sabitri brata odia book, sabitri brata odia bahi, sabitri brata odia essay, sabitri brata odia book pdf download, sabitri brata book in odia download, sabitri brata book in odia free download.

Narimani mahasati sabitri heuchanti satitwara jwulanta udaharana. Bhudevinka adarshare adarsha praanaanka mahan gathaku nei ajira mahasati sabitri brata katha prastuta karibaku jauchi mun sai apananku darkodisha blogspotku hardika swagat karuchi. chalantujaniba ajira ehi mahasati sabitri brata katha.

Mahasati sabitri brata katha odia pdf full
Mahasati sabitri brata katha odia pdf full

Mahasati sabitri brata katha full

Prachina samayara katha. Setebele madra namaka rajyara raja thile ashwapati. Taanka raninkara nama thila kaushalya. Atyanta khusi manare praja palana karuthanti. tanka rajyare kehi kebe bhokare marini, kaunasi durbipaka padini.

Sehi rajya ete punyabantaje kahibaku nahin. Ete sukha smrudhi bhitare rajya palana karuthile suddha semananka manare kebala gotie chita thae.

Semanakara kaunasi putra kimba duhita nathanti. Jete rajya sukha sampati thau jadi kolare putra kimba putri nathae tebe sesamasta sukha bada bishama laage. Tanka jibana adhura dhura laguthila. Enu semane nija mana santapa sehi rajyara sadhu sanyasi mananka saha bantile.

Jadwara sadhu sanyasi maane sabitri jagya karibaku nirdesha dele. Semananka nirdesha anukrame sabitri yagyan arambha hela. Athara barsa parjyanta abirata homa ahuti mantra chalila.

Purnahutira purba dina ratire gote sundar swapna dekhi rani tyanta prasanna hele. Raninka kolare gote jhia maa maa boli daaki kheluthila. Ebam swapnara sesa heba belaku sehi jhia chali gala.

Sakala heba matre rani tankara ehi swapna kahani rajanka samukhare prakasa kale. Raja o rani duhen chintamagna hoi purnahuti nimante chalile.

Jebe antima ahuti agnire samapana heuthila setebele yagyan analare apurba jyotirmayi devi disile.

Kahile he rajan! Mun ehi yagyan swarupini. Mora nama sabitri. srushti kartanka nirdeshare mun ethaku asichi tumaku bara deba pain.

Tumara bhakti nisthatare mun atyanta prasanna. Enu selagi tumaku karuchi baradana. Labhiba tume kanya ratna putraku nakariba mana. arthat tume kanya santana tie labha kariba, hele putraku asha kariba nahin.

Puni debi kahile shata putrara sukha siri se kanya eka deba bhari. Arthat shahe putra jetiki sukha dei na paribe sehi kanya ekutia tumaku sukha pradana karibare samarthyaa heba.

Sabitri brata 2021 katha in odia

Ekatha dekhi sabhien ascharjya hoile. Ebam yagan karjya samapana kari jejha batare ferigale. Alpa kichi dina atikrante rani rajobati hele. Uchit samaya atikrante raninka kolare swarga sundari kanya ratna janma nela.

Sabitri yagan punya falaru kanyati janma hoithibaru tara nama rakha gala sabitri. Shukla pakhyara shasi pari badhila sabitri kumari.

Chuinla jebe jaubana pita mataje chinta magna. nikhoji kanya pain bara dakaidele swayambar. Asile jete jubaraja bahudi gale paai laja. Sabitrinkara teja jyoti manare tanka dela bhiti. Nijaku ajogya bichari jejha bate gale fei.

Swyambaraje bhangigala bada pramada e hoila. Upaya naparile jani chintare thila raja rani. Dine mandabya rushi bara prabeshi rajanka nabara. Kushala barta pacharile sakala bisaya sunile. Upaya eka bhabi chinta kahile suna ashwapati.

Nijara swami nije bachi kahiba tumaku sabitri. Dia bihita anumati sabitri khoju nija pati. Rajaje anumati dele bihitata ayojana kale. sakhi mananku sange dhari rathare chalile sabitri. Bhumi nagara girijana dekhile ramya tapobana. Se tapobana ashramare rushi tapaswi gahanare.

Thiole jubaka jane kehi deba sulabha rupa bahi. tapobanese tapodhana tejare sambhranta lakhyana. Dekhise jubaka maniku priti chuinla sabitriku. Dekhilase mana prana biki kahila ferichala sakhi. Sarba shubhare bahudile prasade prabesha hoile. Ekaale kari bina badya prabesha hoile narada.

Read more:

Leave a Comment