Odia Gapa Lyrics Shunya Hasta

Odia gapa lyrics sunya hasta

Odia gapa lyrics sunya hasta ku dak odisha apanaku swagat karuchi. Odia gapa lyrics pathana karibaku kieba bhala napaae. jira ei kahani eka bhina dharanara prema kahani upare parjyabesita ate. Jaha apananku bhala lagiba boli asha karuchi. Tebe chalantu arambha kariba aiira odia story.

Odia Gapa Lyrics Sunya Hasta
Odia Gapa Lyrics Sunya Hasta

Odia Stories

Aunty apana ama bapanku baha hebeki? Prashnati shuni nija kanaku bishwasa kari paru nathila supriya. Au thare pacharila. Kna kahilu riya?

Auntry ame janichu apananka katha au bapanka katha taasaha eita amara mara madhya antima iccha thila. Ethara bada jhia siya kahithila.

Parlour jiba pain prastuta hoi thiba supriya sofare prathame basi padila. Pacharila tume duhen ethaku asicha ekatha tuma bapa jani chanti? Hmm aunty bapanka saha katha hoi aame tanka saha asichu. Bapa bahare apekhya karichanti kahithile semane.

Supriya kana kahiba sekatha bujhi paru nathila. Kebala kahila bapanku kahiba mate tikie samaya darakar. Mun chinta kari kahibi.

Jemiti hele hmm kahiba kahi bahari jaithile dui bhauni. Jharaka faankaru dekhuthila supriya bahare basi thiba bahare apekhya karithiba nileshnku. Dui jananka saha alpa katha hoi bhitaraku aasuthile. Odia gapa lyrics Nijaku prastuta karuthila supriya. Bhitaraku aasi nilesh kahile chuaanka katha gurutwa saha chinta kariba supriya jibana ahuri baaki achi. Aau eiaa bodhe bhagaban nkara iccha. Ama premaku sheshare antatah thikana milijiba. Munda halai swikruti deithila supriya. Mun kaali kahibi kahithila.

Aau parlour jiba paain icha heu nathila enu phone re sahayiya biniku abashyakiya nirdesha dei tikie tea kala nija paain. Ghatana kramati thik chalachitra pari ghati jaaichi. Kintu eita chalachita nuhen bastaba. Ethi nirdeshaka heuchanti swayam bhagaban. Jaha heuchi bodhe tankara swikruti achi. Taara atala jidku dekhi ghatana kramara diga modichanti se. Tanku nirnaya nebaku heba.

Odia love story read online paro devdas kahani

Mane paduthila puruna katha. College ku nua nua pada deithilase. Kahari saha beshi parichita nathila. Bapanka sarba bharatiya chakiri jogun odishara ei upanta anchalaku aasithile semane andhra pradeshra vishakhapatnaru. Nuanua laguthila sabukichi. Adya jaubanara pahili parasa taaku aakarshita karithila nilesh prati.

Eka pratisthhita marwadi paribarare sundar smart tathaa eka akrshana byaktitwara adhikari niles madhya prathama dekhaare hin taani hoi jaaithila taaprati. College canteen re prathama kathabartaru arambha hoithiba prema aau bandha baada mani nathila. Jatigata, <Odia gapa lyrics> sanskrutigata bhasagaa pratibandhakaku maanu nathile semane. Swapna sabu dena melau thile. Jojana heuthila eka suneli bhabisyatara. Samaya taara nirdharita pathare agaku badhu thila. Colllegera kichi barsha subarna samaya eka sundar swapna pari hathat sari jaai thila.

Odia gapa lyrics Pdf Download

Taapain prema thila saswata. Sampurna bhaabe samarpita. Nileshku nei hin swapna dekhuthilase. Bhabishyata paain karuthiba pratyeka jojanara kendrare thilase. Ubhaya paribarara sahamatire bibaha kariba paain. Aau jadi sahamati namile tebe bahari najaai anirdishta kaala paain apekhya karibara pratishrutire abadha hoi cheshta arambha karithile.

Bahaghara cheshtaku kintu ghora birodha karithile ubhaya paribara. Setebele supriyara naistika telugu brahmana paribara paainta ekatha ghora apamanara bishaya thila. Bapa, bhai, maa kehibi samarthana kari nathile. Kodie barsha talara samajika abastha madhya taaku samarthana karibaku dei nathila. Kintu atala rahithila supriya jahaku thare swami maani neichi jahaku nei ete barsha helase swapna dekhichi taachada anya kahaku bibaha karibara prashna uthuni boli kahideithilase. Bahuta bujhai thile bapa maa. Kintu sekaunasi kathaku shunibaku prastuta nathila. Taara jid aagare dhire dhire unda nuathile bapa kintu nija pratisruti rakhya kari parilani nilesh.

Sedina jor dhaka lagithila supriyaku jetebele paribara dwahi dei atma samarpana karideithila nilesh. Bibaha karithila madhulikaku. Nija prema uparu tatha bhagaban nka uparu biswasa harei basuthila supriya. Manaku bujhei bara cheshtabi (Odia gapa lyrics) karithila anya kaha saha nida rachana paain kintu mana bujhi nathila. Kalpanarebi nileshhin aasi jaauthila. Drudha nispati neithilase. Ei janmare bibaha aau karibani boli.

Bapanka chakiri sari aasuthila. Bhaira byabasaya madhya besh jamuthila ei saharare. Enu andhraku naferi jaga kini ghara karithile semane. Supriya delhi jaain parlour course kari nijaku swabalambi karibara cheshta karithila. Bibaha paain sakala cheshta kari bifala hebapare bapa taapain swatantra ghara ebam atyadhunika parlour karideithile.

Setebele prathama kari ei chota saharare parlor samastankara akarshanara kendra bindu palati jaaithila. Dhire dhire byabasaya badhi chalithila.

Apara pate duiti jhiara bapa hoithila nilesh. Kebe kemiti dekha heuthile akhi luchau thilase. Kintu tanka atitaku bhala bhabare jaani jaaithiba madhulika taaku bahuta sanmana karuthila. Taara cheherarru futi uthuthila karunara bhaba. Aaji supriya abibahita rahibara karana senije bhaabi aneka thara dukha prakasha madhya karithila. Kintu sabu bhagyara khela aau jadi kie doshi tahele nilesh tau kahinki boli kahi taaku bujhai thila supriya.

Odia moral story

Samayara chaka tara nirdharita pathare ghuruthila. Yabhitare pandara barsha atibahita hoijaithila. Nija nispati nei kaunasi paschatapa nathila supriyara. Parlour business bahuta bhala chalithila. Bhaira bahaghara pare samaste ekathi rahilebi nija nija kamare byasta rahuthile. Sedina bhai kintu bahuta khusi thila Odia gapa lyrics.

Thik hoichi ie jemiti kariba semiti paaiba. Janaku dhoka dei sukhara sansara karuthile emiti hin heba. Ityadi katharuse kahithila maddhulikara durghatanare mrutyu katha.

Kintu khusi hoi parinathila supriya. Akhire dishi jaauthila bina doshare nijaku doshi bhabu thiba taara niriha chehera. Chota chota chuanku nei kibhali paristhitira samna karuthibe nilesh sehi chintare atyanta byathita hoi uthuthile. Kete karunamayise. Kete samarpita, jahaku thare bhala paaichi jete dhoka khailebi tara amangala chinta kari pareni eita ta taara mahaniyata.

Sei dinathu ajijae aau nileshku bheti nathila. Kintu aji jetebele nije asi taaku anurodha karuchi. Chua duitanka paain naa nija pain? Taaprati karithiba biswasa ghatakatara paschatapa paain naa nija lupta prema paain. Nija budi {Odia gapa lyrics} jaithiba byabasayaku taara parlour byabasayare mishai artha uparjana paain. Bibeka mana karuthila thare dhoka deithiba nilesh upare punah biswasa paain. Kintu mana chahali uthuthila. Mana puni thare puruna swapna sabuku punah ujibita karuthila. Chinta kariparu nathila.

New Odia Gapa Read Online

Bapa bhainka kichi kahibara nathila. Bapa maa sabubele chahanti nija jhiara sukha aau mile nija paribarare. Emiti abibahita rahi jete sukhare thilebi seita taaku khusi dieni baram chinta badhaae. Taapain bahuta hairan hoi saarileni semane.

Seshare bibeka upare manara bijaya hoithila. Kintu byabasaya sabu nija bhaiku hastantara karithilase. Court re bibaha karithile semane. Nileshku baha hebara kodie barsha talara swapna bastabatara rupa neithila. Chalishi barshare puni thare nua nua swapna sabu ankurita heuthile manare.

Gharaku aasi kintu gaja marudira sikar hoithile sesabu. Bastabatara kathora sparshare manara kacha ghara bhaangi churmaar hoi jaaithila. “Odia gapa lyrics” Taaku baha hebara pachare thiba asala karana ebe jaanuthilase. Jahaki taaku kalabala kari deuthila.

Kebala ghare rahi randha badha kari chuanka jatna nebaao nijara jaibika abashyakata purana hin nileshanka prakruta udeshya thila. Nija mrutyu parebi seghare chanka manare o nilesha hrudayare rajatwa karuthila madhulika. Bibaha namare eka abaitanika chakaranirupe nijaku paaithilase. Nari jiabanara sarba srestha upalabdhi maa hebara sujogabi nathila taapain karana barambara kahiba pare aunty dakuthile chua maane.

Chhota pilanka gapa

Nileshku byakula hoi anurodha karihilese nijara eka chua paain maa daaka shuniba paain nijara aturataaku bayana karithilase. Odia gapa lyrics kintu swapna dekha chadidia priya. Mun tumaku baha heba purbaru nijara astropachara karideichi kaale nija chuaku dhyana dei jhia dui janaku abahela naheba boli. Seita kari mun bapara kartabya karichi ati sahajare kahi deithila nilesh.

Read- Odia Bhuta Gapa

Chaati hiri hoi jaauthila supriyara. Mana chahunthila pacharibaku aau mopaain kana kichi kartabya naahin? Nija jibanaku tilatila kari nilesh paain kharcha kari se paainla kana? Kintu patharare kara maati labha kana. Thare chinta karese ggotie marichika pachare godaai thila. Prma paain nijaswa sarbaswa jalanjali dei se paaila kana? Ajibi se shunya hasta.

Leave a Comment