Odia Love Story Read Online Paro Devdas Kahani Palataka

Odia Love Story Read Online Palataka

Odia love story palatakaku apananku swagata. Dak odisha blogspot websiteku mun apananka mananka priya writer sai khub swagat janauchi. Jadi apana Ehibhali nua nua odia love story read online kariparibe kebala dark odisha blogspotre. nimanre thiba ama websiteku subscribe karantu. Jadwara apana ama post sarba prathame dekhi paribe.

Odia Love Story Read Online Paro Devdas Kahani Palataka
Odia Love Story Read Online Paro Devdas Kahani Palataka

Odia Love Story

Chandramukhira prashnare marmahata aji devdas. Tathapi nirutara. Utara debara abasyakata anubhaba karibaku paduni bodhe. Odia love story read online kimba sabu prashnara utara jemiti fentafenti hoi bibarna hoijaichi. Thik jemiti surrjyanka pragadha kiranare indradhanura ranga mulyahina hoijae. Sei duranta akashare.

Sabu jemiti abasha hoi nisteja laganti parasa maninka sparshare. Ethi sabu rangare samishrana sei sakala shakttira adhara, surjya au sabu rangara samahara sei kala ranga. Sehi hin shesha abasesa. Aau kana hoipare!

Read : Odia bhuta story pdf

Tathapi prashna pare prashnara pahada bojha sate jepari ladi hoi padanti devdas. Sei jantranara kashta tharu chandramukhinka prashnabana jatana adhika bedana dayaka. Se prashna se jantranaku dwiggunita kari pakauchi barambara manaku khyatakta karuchi. Ki utara dei prashamita kari heba ei ashara kusuma tiku?

Kuha devdas tume kahinki ei nian jala bisha gudaa piucha? Kebe tumara e pieba sesha heba? Kete au tumara ei shariraku jantrana deba?

Esabu banda kara priyatama. Tume kana bhabucha? Esabu piele tume shanti pain pariba? Aau bhulijiba tumara se juga jugara abhipsaku?

Real Odia Ghost Story Read Online

Tama mana o hrudayara jantranaku kana tume emiti shesha karideba? Tumara e antahina shosha kana mentai pariba? Sabu dukhaku bhuli jai pariba?

Ei shosha kebe sariba mun janena!

Tume kana emiti pieba pai n mora ei andhari mulakaku bachithila priyatama?

New odia love story read online

Chandramukhika ei prashnare mriyamana aji devdas. Tanka muhanru bahari asila keipada aspasta swara shubhila katha sabu. sate jemiti katha bhitare luchi rahichi barsha barshara pinjibhuta krodha, asanjata abasa pania. Jemiti sei dui pada katha juga jugara abijatyara andhari gadaru srushta ahamikara nichaka pratichabiku padaaghaata kari pratidwanita karichi ei tatha athita samajika niti niyama adarsha bolaa kichi ahankarara langala pratibhutiku. Chinhai deuchi shaha shaha barshara andha gali bhitare bandha hoi ananiswasi samparka kipari charakhara hebara kalankita itihasara karuna paristhitiku.

Au sei prashnara gandi bhitaru bahariba pain keteje irriha atma mane bali padichanti tara karuna chitraku kutharaghata karuchi, devdas nkara i niraba pania.

Sata hinsra hoi uthichi niriha pranara udelanare chira dina pain.

Tathapi se niraba rahi pari nahanti. kahi uthichanti – tume jana chandramukhe. Ei manisa andhara bhitare jete je papa karantu, kintu mun spasta dibalokare piuchi. Mun piuchi tike punya karibaku, nijaku bhala paibaku sei andhara ujwalata bhitare charama truptire.

Read Now- Odia bhuta gapa

Manikapur station re hohalla hakara kuhatare nida bhangila. Pakhare dharama das. Ketebelu shoi jaichanti shitua ratira nistabdha belare. Abasa rogagrasta shariraku tike sajadi nei baharaku chahinle devdas. Bahare platform signboard re lekha hoichi manikpur railway station.

Tike prakrutistha hoi devdas chinta kale, eha heuchi prakrustha samaya. Hatipata eitharu dura helebi jaaiheba. Kemiti hele sakala sudha pahanchibaku padiba. Tanka pakhare samaya bahut kam. Dharam das nijara atipriya jahanka sahita enaka sukha dukhara muhurta katichanti bigata pila dinaru. Paribara nihati antaranga bhrutyase. Sabu samparkara bandhanaru mukta hebara bela ebe upanita. Tanku para karibaku padiba ei muhurtare.

Apanaru para heba keteje dura? Panire gara katidele sabu saman. Au eita jibana ta gote uchula nai. Bharasa karibi kahaku? Jahaku karibara thila se t aau kahara! Nijara boli bhabi kete dinara? Se chali jibe nijara ekanta nijaswa rastare. Dharama dasanku nija saal ghodai dei samasta aabilataaku china kari dhire dhire ohlai padile train ru ati santarpanare gote kunthita mana nei. Ajira ei ekanta basara dasa devdas.

Shitadina rati samate soipadi chanti. Ei sunsaan nistabdha ratrira andhakara bhitare gote taanga bala sei station pakhare paain anayasare shoichi. Kaan bhaan bula kukura mananka radi. Lokabaka samaste jejhaa batare chali galeni. Khan khan laguchi station. Kana karibe devdas? Tike duraku jaai dekhile lokatiku. Dehare sahasa miligala. Dhire dhire tanka pakhaku jaai dakile.

Bhai manikpur jiba?

Aprastuta thiba tangabala nida bola akhire chamaki uthi kahile- manikpur etharu bahut dura. Ete ratire jiba sambhaba nuhen, ethi shoipada babu, sakala hele jiba.

Samaya bahut kam bhai jete tanka neba mun debaku raji achi mate sakala sudha pahanchibara achi mo sthanare tike jaldi chala kahi nijara asusthataku sambhalile devdas. Ekatha shuni icha nathilebi sahari babunka ei abastha dekhi manare dambha ani jibaku prastuta hela tangabala.

Aneka kasta bhitare asara kirana paila pari nijara jantranaku chapi rakhi astagami shariratiku tanga upare ladi hoi padile devdas au ferigale sei puruna smruti rajyaku.

Ahuri ketebata achi bhai pacharile devdas!

Ahri anek bata achi babu kahila tangabala.

Lokatira katha shuni kasta heuthilebi jantranaku chapi rakhi dirgha shwasa taae taani ghumei padile devdas. Aneka ankabanka khala khama, jungle rasta dei gaai chalila manikpur. Sei dura tala bana dei bhasi asuthila kichi smrrutira muhurta. Ei jantrana labdha mana marubhumire.

Sedina paaro aneka guhari minati hoi kahuthiba aspasta swara jemiti bhasi asuthila devdas nka manasa patare. Tuma pada tale tike jaga dia devdas. Mun sabudina pain tumarase pada tale rahibaku chahen!

Aprastuta hoi jaithile mana mandirare basi thiba jibanta debata. Matira manisha se samaja, dunia, sansarara gandi bhitare bandha taankata abhjatya. Ei samajara bada panda mane jeun shagada gulare chaluchanti, sechiracharita ahamikara rastaku para hebara shakti bodhahue jutai pari nathile.

Paronka eo hrudaya bidaraka katha jemiti tanku shara bidha kari pakaithila. Tanka atratmaku. urbisaha hoi padithilese. Tankara abhijatya bhara paribarara lauha shikuli bhitare durbodha lagithila paronka i shesha prastaba.  Kinkartabya bimudha hoi ete ratire kahinki asila boli prashna karithil;e. Hrudayara pranaprya parronka utarare ghaila hoi sheshare haar manijai thile sabudina pain. Maha manaba banibara muladua sehidina hin pakai asithile parbatinka kapala tilakare.

Paronka devdas, se shabda thila juga jugara unjibhuta bhala paibara anya nama. E samaja tanku sajei deithila abhijatya paramparara eka kalankita adhyayara ayamarambha itibruti.

Tume kalanka boli kahaku kahucha pranapriya? Tume chahinle ei kalanka tume dhoi dei pariba. jadi nuhe se kalanka lagijau mo mathare juga juga pain.

Keun eka ajana shabdare chihinki uthile devdas. Bodhahue atyadhika jantrana daauru. Tike prakrutistha hoi bhabana rajyaru feri asile, jantranashikta kanthare kahile e rasta au saribani bhai?

Nischaya sariba babu kahila tangiballa.

Sabu rasta dine sare. Khali samayara apekhya. samaya hin sabu rastara samadhana arithae. Sabukichi purba nirdharita. Samaya kahaku apekhya kareni. Jie samaya saha tala dei gati kari parichi sesina bhagyaban. Jie naparichi sie palataka.

E samaya taaku kebe khyama karini. Juga juga pain parajita adhyayara sutra dhara palati jaichi. Se hoichi kalankita nayaka, samaya saranira bhulunthita itihasa. Jie hari jaichi ei dunia taku kahichi palataka.

Pro devdanka kalajayi odia love story palataka jadi bhala lagithae tebe ehaku share karantu. Ebam comment madhyamare amaku janantu.

Leave a Comment