Odia Moral Story Pdf Free Download 2021 | Moral Stories in Odia

Odia Moral Story

Odia Moral Story, odia short moral story, new odia moral story pdf download, moral stories in odia, moral stories in odia pdf, short moral stories in odia language pdf download.

Odia Moral Story, Odia Moral Story Pdf Download, Moral Stories in Odia

Book Summery: Saradhapur rajyara rajkumari malati sundari brudha pitamata nka eka matra santana. Dhana sampati, sikha siri keunthire abhaba nahin. Fula dolire jhuli suna thalire bhata khantise. Seba lagi khanja hoithanti saha saha dasi paribara.

Rajkumarinku sohala barsa puriba. Janma dinaku khub dhumdhamre palana karibaku sara rajya udbigna sahakare apekhya karithae. Bibhina sthanare ucha toraa sabu nirmita hoithae. Rajkumarinka surakhya byabasthaku badhai diajai thae. Sarba sadharanare bicharana pain tanku barana hoithae. Karana malati sundarinka saundarjyare mugdha hoi tanku bibaha karibaku padishi rajkumara nka bhitare prati jogita lai rahithae. Senapatinka putra madhumodaka rajkumari nkara balya sathi.

Related Content Also Read

Leave a Comment