150+ Odia Recipe Items | Odia Recipe Book Pdf Download

Odia Recipe

Odia recipe, odia recipe book pdf download, ama rosei book pdf download, ama rosei pdf download. Kalara, buta dali, tomato khatta, harada dali, muga dali. Odia recipe veg, oriya recipe, odia rosei.

Pithas

 • Khira Gaintha
 • Gaintha
 • Manda
 • Arisha
 • Kakara
 • Khaja
 • Sirini
 • Sujhi Manda
 • Chakuli Pitha
 • Sijha Manda
 • Poda Pitha

Mitha Recipe

 • Chuda Ghasa
 • Rasagola
 • Suji Ladu
 • Chena Gaja
 • Chena Poda
 • Rasi Ladu
 • Mohan Bhoga
 • Labanga Lata
 • Gulab Jamun
 • Sirini
 • Peda
 • Badam Ladu
 • Kala Khanda

Rice Recipe

 • Pulau Rice
 • Khechedi
 • Vegetable Rice
 • Dahi Pakhala
 • Mitha Bhata
 • Biriyani

Dali Recipe

 • Chana Dali
 • Bta Dali
 • Harada Dali
 • Muga Dali
 • Dalma
 • Kolatha Dali

Tarkari Recipe

 • Besara
 • Mahura
 • Saga Mahura
 • Amruta Bhanda Tarkari
 • Kadai Paneer
 • Alu Potala Kasa
 • Alu Potala Rasa
 • Ghuguni
 • Phula Kobi Tarkari
 • Bandha Kobi Tarkari
 • Panasa Tarkari
 • Ghanta Tarkari
 • Chatu Tarkari
 • Jahni Potala Tarkari
 • Alu Postaka Tarkari

Dark odisha blogspot website ku apana mananku hardika swagat. Aji ame apananka pain anichu ama rosei items. Ethire rahichi praya 150 ru adhika rosei items jahaku apana nija ghare banei nija aribara lokanku khuai paribe. Manisa nija jibanare duiti karmare ananda labha karithae. Prathama heuchi khadya ebam dwitiyati heuchi nidra.

Odia Recipe

Jadi bhala khadya apana khai paru nahanti tebe bala ete paisa kamei labha kana? Enu uparokta khadya byanjana nija ghare prastuta kari atmiya lokanku khuai impression creat kari paribe.

Related Content Also Read

Leave a Comment