Top 10 Odia Slogan | Slogan in Odia Language Pdf Download

Odia Slogan

Odia Slogan
Odia Slogan
 1. Gacha Lagao Desa Banchao.
 2. Brukhyaku Jadi Kariba Rakhya, tebe Amara Hoiba Rakhya.
 3. Samaste Misi Kariba Pana, Jala Sampadaku Kariba Sanrakhyana.
 4. Bidya Atai Mahadhana, Balake Kara Uparjana.
 5. Khaiba Purbaru Dhoiba Hata, Roga Heba Nahin Rahiba Sustha.
 6. Rati Pahilani Rabai Kau Utha Utha Matha Nakara Au.
 7. Banchi Rahile Brukhya Jagata, Banchi Rahiba Prani Jagata.
 8. Sarakara Amaku Jababa Dia, Bhrastachara Dura Heuni Kahinki Kuha.
 9. Dara Brudhi Kainhi Hauchi Kuha, Sarakara Amaku Jabab Dia.
 10. Vote Dele Loke Kari Biswasa, Sarakara Tume Kahin Biswase Dela Kuha Bisa.
 11. Amara Dabi Purana Heu, Sarakari Chakiri Dajau.

Related Content Also Read

Leave a Comment