Parikhya Bahanare Bulu Bhai Mate Gehinla

Parikhya bahanare bulu bhai mate gehinla

Parikhya bahanare bulu bhai mate gehinla bulu bhaiku mun kahili bhai pususa mananku kipari jhia pasanda? Sekahile jahara bhala dudha thiba, jahara peta navi khub gabhira heuthiba ebam jahara dudha gudika tholka tholka parika thia hoithiba. Purusa mananku sehipari jhia gudaka vaari pasanda. Melanaru anithiba gotie top ebam scot tiku pindhithili. Scot tiku petaru thik uparaku tekiki gudeiki bandhideli ebam chutiku kholi tike alara karideli.

Parikhya Bahanare Bulu Bhai Mate Gehinla
Parikhya Bahanare Bulu Bhai Mate Gehinla

Akhiru chasamatiku kadhili ebam pacharili bulubhai ebe kemiti laguchi mu? Semate dekhi ekdam haka baka rahigala. Ebam mora peta pakhaku aasi tikie aunsidei kahila wow! It’s looks like a haven. Tora ete sundar petaje sange sange gehin debaku icha heuchi kahi chumbana tie dela.

Read Also

Leave a Comment