ADVERTISEMENT

Sindura Kahijae Mote Aji Lyrics Download

ADVERTISEMENT

Sindura Kahijae Mote Aji Lyrics

Sindura kahijae mote aji lyrics, sindura kahijae mote aji lyrics download, sindura kahijae mote aji song lyrics, sindura kahijae mote aji lyrics in odia language. Very romantic odia song lyrics on sindura kahijae mote aji.

ADVERTISEMENT

Sindura , Kahijaae Mote Aaji
Tume Mora , Mun Tumara
Tume Mora , Mun Tumara

Sundura Dei Mun

ADVERTISEMENT

Paaichi Tumaku

ADVERTISEMENT

Tume Mo , Dehara Chhai
Tumaku Paai ,
Jibana Laage Sundara
Sindura
Sindura , Kahijaae Mote Aaji

Tume Mora , Mun Tumara
Tume Mora , Mun Tumara

Tume Ta Mo ,
Han Mo Sukha Jete

ADVERTISEMENT

Sabu Aani Dela Mote
Tume Ta Mo ,
Han Mo Sukha Jete
Sabu Aani Dela Mote

Tumaku Mun Han Mun Aanidebi

Duniya Ra Khushi Jete

ADVERTISEMENT

Aama Ye Milana Juga Juga Ra
Sakhi Rahilaa Mo Sankhaa Sindura

Sindura
Sindura , Kahijaae Mote Aaji

Tume Mora , Mun Tumara
Tume Mora , Mun Tumara

ADVERTISEMENT

Tumaku Mun
Han Mun , Katha Deli

ADVERTISEMENT

Thibi Mun Tumara Hoi

ADVERTISEMENT

Ho Tumaku Mun
Han Mun , Katha Deli
Thibi Mun Tumara Hoi

ADVERTISEMENT

Jieenchi Mun

Han Mun Jete Dina
Jaau Thibi Bhala Paai

Tume Ta Nija Thun Ati Nijara
Saakhi Tuma Akhi Kajala Gaara

Sindura

Ho..Sindura ,

Kahijaae Mote Aaji
Tume Mora , Mun Tumara
Tume Mora , Mun Tumara
💃Sundura Paai Mun
Paaichi Tumaku
Mun Tuma , Dehara Chhai
Tumaku Paai ,
Jibana Laage Sundara
Sindura
Sindura ,
Sindura

Kahijaae Mote Aaji
Tume Mora , Mun Tumara
Tume Mora , Mun Tumara

ADVERTISEMENT

Leave a Comment

ADVERTISEMENT