Latest Slogan For Independence Day in Odia 2021 | Independence Day Slogan in Odia

Slogan For Independence Day in Odia

Slogan For Independence Day in Odia, odia slogan independence day, odia slogan on independence day, odia slogan about independence day independence day slogan in odia.

Slogan For Independence Day in Odia

Top 10 Independence Day Slogan in Odia

  1. ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ।

  2. ଇଙ୍କ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦବାଦ ।

  3. ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଜୟ ।

  4. ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ।

  5. ଶାନ୍ତି କପୋତ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କି ଜୟ ।

  6. ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ।

  7. ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ ।

  8. ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କି ଜୟ ।

  9. ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କି ଜୟ ।

  10. ଇଂକିଲାବ ଜିନ୍ଦବାଦ ।

Related Content Read Also

Leave a Comment