Thaka Mana Chala Jiba Lyrics in Odia PDF Download

Thaka mana chala jiba lyrics in odia, best odia thaka mana chala jiba odia song lyrics in english lanugage.

Thaka Mana Chala Jiba Lyrics in Odia

Thaka Mana Chala jiba
Chaka nayana dekhiba
Sankhanabhi mandala re
Beni netra pakhaliba
Thaka mana chala jiba
Chaka nayana dekhiba

thaka mana chala jiba lyrics in odia

 

Read Also

 

 

Batare bata mangala
Dekhiba atharanala
Panchha Mana ek mela
Narendre snana sariba
Thaka mana chala jiba
Chaka nayana dekhiba.

Pahanchiba bada dande
Se Renu paaiba tunde
Chhata tale rahi dande
Sadhunka seba kariba
Thaka mana chala jiba
Chakka nayana dekhiba

Garuda pachare dekha
Disuchi kala srimukha
Kahaei saaria bhika
Balarama nku kahibaa
Thaka mana chala jiba
Chaka nayana dekhiba…(2)
Sankhanabhi mandala re
Beni netra pakhaliba
Thaka mana chala jiba
Chaka nayana dekhiba.

Leave a Comment