Venkateswara Ashtothram in Telugu | Venkateswara Ashtothram Lyrics in Telugu

Spread the love

Venkateswara Ashtothram in Telugu

Venkateswara ashtothram in telugu, venkateswara ashtothram in telugu pdf download, venkateswara ashtothram lyrics in telugu language.

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః

ఓం లక్ష్మీపతయే నమః

ఓం అనామయాయ నమః

ఓం అమృతాశాయ నమః

ఓం జగద్వంద్యాయ నమః

ఓం గోవిందాయ నమః

ఓం శాశ్వతాయ నమః

ఓం ప్రభవే నమః

Venkateswara Ashtothram in Telugu, venkateswara ashtothram in telugu pdf download, venkateswara ashtothram lyrics in telugu language
Venkateswara Ashtothram in Telugu Pdf Download

ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమః

ఓం దేవాయ నమః

ఓం కేశవాయ నమః

ఓం మధుసూదనాయ నమః

ఓం అమృతాయ నమః

ఓం మాధవాయ నమః

ఓం కృష్ణాయ నమః

ఓం శ్రీహరయే నమః

ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః

ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః

ఓం సర్వేశాయ నమః

ఓం గోపాలాయ నమః

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః

ఓం గోపీశ్వరాయ నమః

ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః

ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః

ఓం అవ్యయాయ నమః

ఓం సుధాతనవే నమః

ఓం యాదవేంద్రాయ నమః

ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః

ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః

ఓం విష్ణవే నమః

ఓం అచ్యుతాయ నమః

ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః

ఓం ధరాపతయే నమః

ఓం సురపతయే నమః

ఓం నిర్మలాయ నమః

ఓం దేవపూజితాయ నమః

ఓం చతుర్భుజాయ నమః

ఓం చక్రధరాయ నమః

ఓం త్రిధామ్నే నమః

ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః

ఓం నిర్వికల్పాయ నమః

ఓం నిష్కళంకాయ నమః

ఓం నిరాంతకాయ నమః

ఓం నిరంజనాయ నమః

ఓం విరాభాసాయ నమః

ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః

ఓం నిర్గుణాయ నమః

Venkateswara Ashtothram Lyrics in Telugu

ఓం నిరుపద్రవాయ నమః

ఓం గదాధరాయ నమః

ఓం శార్-ంగపాణయే నమః

ఓం నందకినే నమః

ఓం శంఖధారకాయ నమః

ఓం అనేకమూర్తయే నమః

ఓం అవ్యక్తాయ నమః

ఓం కటిహస్తాయ నమః

ఓం వరప్రదాయ నమః

ఓం అనేకాత్మనే నమః

ఓం దీనబంధవే నమః

ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః

ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః

ఓం యోగిహృత్పద్మమందిరాయ నమః

ఓం దామోదరాయ నమః

ఓం జగత్పాలాయ నమః

ఓం పాపఘ్నాయ నమః

ఓం భక్తవత్సలాయ నమః

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః

ఓం శింశుమారాయ నమః

ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః

ఓం శంఖమద్యోల్లస-న్మంజుకింకిణ్యాఢ్యకరండకాయ నమః

ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః

ఓం బిల్వపత్రార్చన ప్రియాయ నమః

ఓం జగద్వ్యాపినే నమః

ఓం జగత్కర్త్రే నమః

ఓం జగత్సాక్షిణే నమః

ఓం జగత్పతయే నమః

ఓం చింతితార్థప్రదాయ నమః

ఓం జిష్ణవే నమః

ఓం దాశార్హాయ నమః

ఓం దశరూపవతే నమః

ఓం దేవకీ నందనాయ నమః

ఓం శౌరయే నమః

ఓం హయగ్రీవాయ నమః

ఓం జనార్దనాయ నమః

ఓం కన్యాశ్రవణతారేజ్యాయ నమః

ఓం పీతాంబరధరాయ నమః

ఓం అనఘాయ నమః

ఓం వనమాలినే నమః

ఓం పద్మనాభాయ నమః

ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః

ఓం అశ్వారూఢాయ నమః

ఓం ఖడ్గధారిణే నమః

ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః

ఓం ఘనసార లసన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః

ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః

ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః

ఓం యజ్ఞరూపాయ నమః

ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః

ఓం చిన్మయాయ నమః

ఓం పరమేశ్వరాయ నమః

ఓం పరమార్థప్రదాయకాయ నమః

ఓం శాంతాయ నమః

ఓం శ్రీమతే నమః

ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః

ఓం పరాత్పరాయ నమః

ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః

ఓం శ్రీవిభవే నమః

ఓం జగదీశ్వరాయ నమః

ఇతి శ్రీవేంకటేశ్వరాష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణః

Related Content

Navagraha Stotram in Telugu
Children Stories in Telugu
Rudrayamala Tantra Pdf
Yakshini Pocket Fm

Leave a Comment